עיצוב אופנה נלמד ברמה של 9 יחידות לימוד, מגמה זו כוללת חלקים מעשיים וגם חקר בעיצוב אופנה. תלמידי המגמה רוכשים במהלך הלימודים גם מיומנויות עיצוב וגם ידע בעיצוב ורקע באומנות. בוגרי מגמה מקבלים תעודת בגרות רגילה וגם תעודת בגרות טכנולוגית.