רכז/ת השכבה

  • רכז/ת:

כיתות השכבה

  • ט'
    מחנכ/ת: מבריקה יהודה

    כיתה ט' היא כיתה חשובה מאוד לכל ילד. התרגשות, חששות וציפיה כולם רגשות נפוצים ולגיטימיים עבור הילדים. בבית ספר "אחווה" אנו מודעים לחשיבות של ללימודים ב-חט"ב ובחטיבה עליונה.

  • מחנכ/ת: נורית הר-שגיא

    כיתה י' היא כיתה חשובה מאוד לכל ילד. התרגשות, חששות וציפיה כולם רגשות נפוצים ולגיטימיים עבור הילדים. בבית ספר "אחווה" אנו מודעים לחשיבות של ללימודים ב-חט"ב ובחטיבה עליונה.