חינוך חברתי

חינוך חברתי

  בבית הספר קיים קשר הדוק עם בתי הספר ממגזר בדואי וכל שנה במשך שנים מתקיימים פעילויות משותפות.