פרוייקטים ביזמות לשכבות עליונות

בית הספר קיים קשר הדוק עם בתי הספר ממגזר בדואי וכל שנה במשך שנים מתקיימים פעילויות משותפות.