התנדבות שבאמת עושה שינוי

תלמידי בית הספר זכו במקום שני ארצי בתחרות De-bate  באנגלית וכן במקומות ראשון ושני מחוזי.